Icon

Privacyverklaring Intercodam B.V.

Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens bij Intercodam B.V. in goede handen zijn. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten of wanneer u via onze website informatie aan ons kenbaar maakt, verwerken wij uw gegevens in onze systemen. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij van u verwerken, hoe wij daarmee omgaan, wat u van ons mag verwachten en welke mogelijkheden u heeft om bezwaar te maken tegen het bewaren van uw gegevens.

1. Wat zijn persoonsgegevens en wanneer worden deze verwerkt?
Alle gegevens die betrekking hebben op een identificeerbaar persoon, zijn persoonsgegevens. Met de gegevens valt dus te herleiden om welk persoon het gaat. Ook als er meerdere gegevens zijn die gezamenlijk kunnen leiden tot een persoon, is er sprake van persoonsgegevens. Vrijwel alle handelingen die verricht kunnen worden met persoonsgegevens vallen onder ‘verwerken’ van persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan het opvragen, verzamelen en doorsturen van persoonsgegevens.

2. Welke gegevens verwerken wij van u?
Welke gegevens wij van u verwerken, is afhankelijk van het contact dat wij met u hebben. In hoofdlijnen maken wij het volgende onderscheid:
- Identiteitsgegevens - hierbij kan het gaan om uw voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of vergelijkbare identificatie, huwelijkse staat, aanhef, geboortedatum en geslacht.
- Contact- en betaalgegevens – hierbij kan het gaan om uw factureringsadres, bezorgadres, e-mailadres en telefoonnummers, maar ook uw bankrekeningnummer en betaalkaartgegevens.
- Transactie- en profielgegevens – hierbij kan het gaan om goederen en diensten die u van ons heeft aangeschaft, maar ook uw profielnaam, wachtwoord en de interesses, voorkeur en feedback die u aan ons heeft doorgegeven.
- Technische gegevens – hierbij kan het gaan om uw IP-adres, uw aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, locatie en overige technologie op de apparaten die u gebruikt voor toegang tot deze website, maar ook informatie over hoe u onze website, diensten en producten gebruikt.
- Marketing- en communicatiegegevens – hierbij kan het gaan om uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze derden, en uw voorkeuren van communicatiegegevens.

3. Speciale persoonsgegevens
Wij verzamelen geen speciale persoonsgegevens over u (hierbij zijn inbegrepen gegevens over uw ras of etniciteit, godsdienstige of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van vakbewegingen, informatie over uw gezondheid en genetisch en biometrische gegevens).

4. Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?
Het gebruik van persoonsgegevens is alleen toegestaan wanneer daar een bepaald doel aan ten grondslag ligt. Dat kan de uitvoering zijn van een overeenkomst met u, maar ook voortkomen uit wettelijke verplichtingen of het optimaliseren van deze website en onze dienstverlening aan u.
Onder meer in de volgende gevallen worden gegevens verwerkt: - - wanneer u informatie of advies over onze producten aanvraagt; - - wanneer u zich registreert voor het versturen van nieuwsbrieven en mailingen;
- wanneer u een offerte aanvraagt of deze (namens uw onderneming) ondertekent;
- wanneer wij uw opdracht registreren, bezorgen, factureren en anderszins;
- wanneer u onze website bezoekt;
- voor de onderhandeling over de producten en prijzen;
- voor het verbeteren van onze dienstverlening.
Zodoende hebben we gegevens van iedereen die contact met ons heeft (gehad). Het kan gaan om klanten maar ook om mensen die enkel informatie of een offerte hebben aangevraagd.

5. De bescherming van uw gegevens
Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het des te belangrijker voor bedrijven om op een juiste en veilige wijze om te gaan met uw privacy. Wij achten uw privacy van groot belang en zullen ons dan ook houden aan de Nederlandse wetgeving. Dat betekent concreet het volgende:
- het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt, alleen als het voor het doel noodzakelijk is worden gegevens bewaard;
- wij vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken (in deze privacyverklaring maar ook in de Algemene Voorwaarden);
- wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming in gevallen waarvoor uw toestemming ook vereist is, voordat we persoonsgegevens verwerken;
- wij zullen nauwkeurig en correct met uw persoonsgegevens omgaan en deze niet doorgeven aan derden;
- wij zullen u op de hoogte stellen en indien nodig om uw toestemming vragen voordat wij uw persoonsgegevens delen met derden;
- medewerkers krijgen alleen toegang tot uw gegevens voor zover dat van belang is voor de uitoefening van hun werk;
- wij bewaren uw gegevens op een beveiligde elektronische omgeving conform de regelgeving.
Intercodam B.V. neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Er worden dan ook passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Uw persoonsgegevens zullen wij zorgvuldig bewaren zodat deze niet in verkeerde handen vallen.

6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Zoals hiervoor beschreven is zijn er verschillende doelen waarvoor de gegevens gebruikt kunnen worden. Voor een goede administratie en voor het bedienen van onze klanten, is het van belang om bepaalde persoonsgegevens vaker te gebruiken en deze daarom ook te bewaren. Dit zal niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Wanneer de gegevens niet meer gebruikt worden, zullen uw gegevens vernietigd worden. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

7. Cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en op de harde schijf van je computer, mobiele telefoon of tablet wordt opgeslagen. De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd worden. Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. U kunt cookies ten alle tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via het internetbrowser.

8. Google Analytics
Intercodam B.V. maakt gebruik van Google Analytics. Hiervoor is een verwerkingsovereenkomst afgesloten met derde partijen waardoor de gegevens anoniem worden verwerkt. Daarmee zijn de gegevens niet te herleiden naar een individu. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics.

9. Externe links
Onze website kan links bevatten naar externe websites, plug-ins en toepassingen. Als u op die links klikt of die koppelingen mogelijk maakt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij beheersen deze externe websites niet en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacy verklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

10. Vragen over uw gegevens (inzien / aanpassen / verwijderen) en uw rechten
U heeft altijd recht op inzage van uw gegevens. Ook kunt u een verzoek indienen tot correctie of verwijdering van uw gegevens. Legitieme redenen hiervoor zijn wijziging van onjuiste feitelijke gegevens of als de bewaring niet strikt noodzakelijk is voor het doel. Ook als het bewaren van de gegevens in strijd is met wettelijke voorschriften, zal voldaan worden aan uw verzoek om dit te verwijderen. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat het verwijderen of beperken van de verwerking van gegevens tot gevolg kan hebben dat de website of onze service minder gemakkelijk gebruikt kan worden of minder goed werkt.
Een verzoek tot correctie of verwijdering kan ingediend worden bij de centrale privacy contactpersoon binnen onze organisatie via: info@intercodam.com.
Wij nemen uw verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling.

11. Autoriteit persoonsgegevens
Daarnaast heeft u het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) een klacht in te dienen over de manier waarop wij omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zouden het echter waarderen in de gelegenheid gesteld te worden om uw zorgen te behandelen voordat u de Autoriteit Persoonsgegevens benadert. Neemt u daarom in eerste instantie met ons contact op.

12. Wijzigingen in deze privacy verklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Het is dan ook aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 23 april 2021.