Icon

Wij hebben onze activiteiten van Studio Amstelveen beëindigd. Voor tegels & sanitair bent u van harte welkom in de showrooms in Amsterdam en Haarlem.

Intercodam en Mutina nodigen u uit om 15 september de nieuwe Mutina collectie te ontdekken!  Klik hier voor meer info.

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (intercodam.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Intercodam B.V. streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Intercodam B.V. niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging van juridisch advies.Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Intercodam B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Intercodam B.V. en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Intercodam B.V. garandeert niet dat aan haar gezonden e-mail (tijdig) worden ontvangen of verwerkt. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Intercodam B.V. te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Intercodam B.V. heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Intercodam B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Intercodam B.V. zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Intercodam B.V. daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.