Ic1350 Orta Therm 3x Stopkraan

IC1350 – ORTA THERM + 3X STOPKRAAN

Thermostatic mixer set with 3 stop-off valve

Beschikbare afwerkingen
Technische specificaties